INVESTICAT Agencia de Detectius Privats de Catalunya

Investicat Detectius Privats de catalunya

CONTRACTAR UN DETECTIU PRIVAT ÉS MOLT MÉS FÀCIL I RÀPID DEL QUE IMAGINES.

Cada dia moltes persones com tu contacten amb mi perquè li resolgui dubtes sobre els serveis d’un Detectiu Privat. I és lògic, hi ha molta desinformació sobre aquest tema.

Detective Privado

Investicat Detectius Privats

Per això, el que necessites d'un Detectiu Privat és:

 • Algú que t’assessori sobre els aspectes legals i de manera gratuïta des de la primera consulta.
 • Contracta solament si ho tens tot clar
 • No adquirir cap compromís per preguntar. Només volem que no et quedis amb el dubte.

www.investigarinfidelidad.es

Segur que aquestes aquí perquè necessites algun tipus d'informació i vols saber si un investigador privat pot donar-te-la...

 • Un treballador que està fingint la baixa laboral.
 • La teva parella no t’està sent sincera, o pot ser-te infidel.
 • Algun familiar té algun problema amb alguna addicció.
 • Necessites saber si el teu fill o filla està consumint algun tipus de droga
 • Si les companyies dels menors són adequades.
 • Està el teu fill o filla sent víctima de bulling?

Són problemes i dubtes molt comuns que tots en algun moment o un altre tenim.

És legal contractar un detectiu privat?

Com a detectiu privat aquesta és la pregunta que més ens fan. Quan algú flama per a exposar-nos el seu problema la resposta és SI. A Espanya la contractació de Detectius Privats a Catalunya és totalment legal. Està regulada en la Llei 5/20174, de 4 de abril, de Seguretat Privada

Quant costa un detectiu privat?

El preu d’un detectiu privat és difícil d’exposar de manera resumida. Depèn de molts factors. Però a continuació et vaig donar una orientació del quant costa contractar detectius privats.
 

Preu d’un detectiu privat per hores

En general es tendeix a pensar que el preu és car. De fet l’estàndard són 75 € l’hora, però aquest preu pot variar depenent de la mena de servei i el volum d’hores.

Servei mínim de recerca privada (preu de detectiu professional)

El servei mínim solen ser 4 hores, per la qual cosa podríem dir que des de 300 € ja podries iniciar una recerca privada. Aquest preu i servei solen adequar-se a comprovacions ràpides i seguiments molt concrets; d’un matí, una tarda o una nit.

Altres preus de detectius privats segons hores i tipus de servei

Existeixen altres tipus de serveis que exigeixen de moltes més hores o fins i tot dies, per la qual cosa l’hora pot reduir-se a 60 € perfectament i fins i tot a 50 € si el servei és molt llarg i abasta gran quantitat de jornades. Aquestes tarifes s’adeqüen més a recerques de tipus laboral o familiar de llarga durada.

Detectius Privats a Barcelona y Cataluya

Serveis de recerca privada més demandats

Aquests són els serveis de detectiu privat que més ens sol·liciten
baja laboral falsa

Baixa Laboral Fingida​

Detectiu privat laboral

investigar infidelidad por detective privado

Descobrir Infidelitat​

Detectiu Privat Particular

detective convenio regulador divorcio

Conveni Regulador​

Recerca privada familiar - matrimonial

Absentismo laboral

Absentisme Laboral

Detectiu Privado Labor

investigación arrendamiento urbano LAU

Investigació Arrendaments Urbans

Investigació privada compliment de contracte

ludopatía

Ludopatia i joc​

Detectiu Privat ludopatia

Localizar a una persona

Localizació de Persones

Investigació privada localizació de persones

investigar alcoholismo detective privado

Investigació de alcoholisme

Detectiu Privat alcoholisme

drogadicción cocaina

Investigació de Drogadicció

Investigació de cosum de drogues

Informatica forense o Forensic

Forensic Informàtic

Detective Privado Forensic

Detectiu privat. Quins serveis són els més sol·licitats en el moment de contractar?

Baixa Labora Fingida

Com pot ajudar-te un detectiu privat enuna baixa laboral?

 

Aquest servei és molt demandat per les empreses o autònoms que té un conflicte laboral amb algun dels seus empleats. En moltes ocasions el treballat fingeix una lesió o malaltia per a perjudicar l’empresa. En altres per a treballar en negre en un altre lloc. També és habitual emprendre un negoci personal «finançat» per l’empresa per a la qual treballa. Aquests són només alguns exemples de les causes de fingir una incapacitat temporal. Hi ha moltes més. Per a totes hi ha una solució, i és la de presentar un informe de recerca privada. En aquest es demostra que aquesta persona està fingint i el propòsit. Amb aquest informe pot acomiadar-se de manera procedent al treballador que està actuant de mala fe. Defensarem en seu judicial aquest acomiadament amb la ratificació en el jutjat de ser requerida.

Absentisme Laboral

Una persona que falti molt al treball de manera "justificada" però enganyant o no realitzant les labors que d'ell s'espera com a obligacions del seu treball.

El absentismo laboral no justificado, o mejor dicho, justificado de manera engañosa, es también una fuente de perdidas a las empresas. El derecho a defenderse ante dichas practicas y poder actuar de manera legal para proteger los intereses propios ante los ataques de empleados desleales justifica la contratación de un investigador Privado especialista en asuntos laborales…

 

L’absentisme laboral no justificat, o millor dit, justificat de manera enganyosa, és també una font de perdudes a les empreses. El dret a defensar-se davant aquestes practiques i poder actuar de manera legal per a protegir els interessos propis davant els atacs d’empleats deslleials justifica la contractació d’un investigador Privat especialista en assumptes laborals…

Modificació de mesures del conveni regulador

En un divorci o separació, tenir les coses clares en el moment de signar-lo és fonamental per al patrimoni i relació patern filiar del futur

Tenir les eines necessàries i la informació tant per a redactar-ho de manera inicial com per a modificar-ho amb el temps i després de la variació de la situació personal o econòmica d’una de les dues parts, fa més que necessària la contractació de detectius privats per a aportar les proves necessàries sobre les quals sustentar aquest conveni

Detectiu Privat per a infidelitat

En una relació de parella la sinceritat i la confiança són fonamentals, però a vegades aquesta confiança no existeix i la sinceritat encara menys.

És en aquest moment on la contractació d’un investigador privat pot ajudarà a eliminar aquests dubtes. Quan la llavor del dubte comença a germinar i tira arrels que cal arrencar abans que envaeixin tota la relació.

La infidelidad sembla ser la causa més comuna per a parlar amb un detectiu, però hi ha infinitat de causes que poden ser importants per a iniciar una recerca i res tenen a veure amb una aventura fora de la relació.

Consulta sense compromís qualsevol dubte que tingui

Investigacions Econòmiques

Hi ha una gran quantitat de motius per a realitzar recerques econòmiques sobre alguna persona o societat.

Una incipient relació contractual exigeix la necessitat d’assegurar-nos que aquesta part és solvent, que no té deutes, que és de fiar, en poques paraules.

També els interessos ocults que pot tenir o si en el passat va tenir problemes econòmics que encara poden tenir conseqüències sobre la pròxima associació. La figura dels detectius privats professionals i amb experiència en aquesta mena de casos és fonamental per a l’ajuda de presa de decisions tan importants.

Necessites els serveis d'un detectiu privat, però no saps com funciona aquest tipus d'activitat?

 

Et convidem que ens telefonis al 669 736 595 i un DETECTIU PRIVAT respondrà a totes les teves preguntes i dubtes. T’assessorarà de manera gratuïta i sense compromís. No et quedis amb el dubte.

Investicat Detectius Privats Barcelona és una agència especialitzada en recerques empresarials, laborals i particulars.

 

Marc legal dels DETECTIUS PRIVATS A CATALUNYA

La Llei de Seguretat Privada de maig de 2014 tipifica que els Detectius Privats o investigadors privats som els únics legalment habilitats, segons resa l’article 5 secció h per a “La recerca privada en relació a persones, fets o delictes només perseguibles a instàncies de part” i en el seu article 48 contínua amb el següent:

Article 48. Serveis de investigació privada.

 

 • Els serveis de investigacióprivada, a càrrec de detectius privats, consistiran en la realització dels esbrinaments que resultin necessàries per a l’obtenció i aportació, per compte de tercers legitimats, d’informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes:

  a) Els relatius a l’àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que es desenvolupi en els domicilis o llocs reservats.
  b)L’obtenció d’informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.
  c) La realització d’esbrinaments i l’obtenció d’informació i proves relatives a delictes només perseguibles a instàncies de part per encàrrec dels subjectes legitimats en el procés penal.

Preguntes Freqüents (FAQS)

Has buscado: DETECTIVE PRIVADO Barcelona / ¿Cuánto cuesta un detective? / ¿Cuál es el precio de un detective privado?

Resumen de los contenidos: