Els detectius col·legiats al CODPCAT (Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya) celebren una jornada formativa contra la violència sexual en entorns de lleure.

La figura del detectiu privat participarà a la seva primera jornada de formació contra la violència sexual als entorns d’oci.

El 18 de març del 2021 la figura del detectiu amplia la seva formació. Aquesta vegada, a través del CODPCAT (Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya), els detectius col·legiats participaran a la seva primera jornada de formació contra la violència sexual als entorns d’oci. El Col·legi amb la Conselleria d’Interior de la Generalitat han signat un acord pel qual els detectius privats s’incorporen al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.

Noctambul@s , és un observatori que centra el seu treball en una tasca tan important com és l’estudi de la Drogadicció i la sexualitat i la seva violència vinculada al consum d’aquestes. Han realitzat un estudi sobre violència sexual masclista en un entorn de lleure i ha conclòs que 6 de cada 10 dones a Espanya han patit algun tipus de violència. També conclou que el 90% de les víctimes d’aquests delictes són dones i el 98% de les persones detingudes són homes .

El Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, impulsat pel govern català, és un pas més en la lluita contra aquesta xacra en diversos fronts.

El seu primer objectiu és coordinar, d’una manera eficaç, tots els actors en seguretat, com la Policia de Catalunya —formada per Mossos i les policies locals—, les diferents policies portuàries i els professionals de la seguretat privada, amb altres professionals que presten els seus serveis en làmbit del lleure, des del personal de sala, les cambreres i els cambrers, al personal de control daccés o els auxiliars de serveis. Cal sumar, també, a càrrecs polítics i tècnics municipals amb responsabilitat en aquesta àrea.

Amb aquesta coordinació, la Conselleria pretén que cap fet punible s’escapi del coneixement dels responsables de seguretat i s’estableixi.quin és el paper que cadascun d’aquests professionals ha de tenir en la prevenció i, sobretot, en la reacció davant de qualsevol tipus de violència de caràcter sexual.

El Protocol dota de contingut i criteris interpretatius l’assetjament sexual no penal, constitutiu d’infracció administrativa, perquè sigui perseguible per aquesta via i no quedi impune. També estableix les actuacions operatives envers l’agressor, tant quan es produeixi violència sexual constitutiva de delicte com en els casos d’assetjament sexual no penal.

«El més important per al nostre col·lectiu és que, per primera vegada, s’estableixen unes pautes des d’estaments oficials dirigides en concret a tots els professionals de la seguretat privada , als quals s’inclou a l’operatiu global», explica Mercè Ferran, presidenta del CODPCAT. «És un gran avenç respecte al passat. D’una manera efectiva, les autoritats reconeixen la capacitat dels detectius privats per actuar i col·laborar en un àmbit concret, molt delicat professionalment i de gran repercussió social», conclou.

Aquesta formació s’impartirà dins del programa online «Informació & Formació 3.0», engegat pel CODPCAT aquest any.