El govern va aprovar la «Llei de Protecció de Dades a les Investigacions Penals» amb una pena màxima de 240.000 euros

La Llei orgànica de protecció de dades contra infraccions penals es tramitarà mitjançant procediments d’emergència

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts un projecte de llei orgànica que regula la protecció de les dades personals utilitzades en la prevenció, detecció, investigació o persecució de delictes i la protecció i prevenció d’amenaces al públic segur. Això inclou una multa fins a 240.000 euros en cas d’infracció. La llei combina els inevitables objectius duals del govern en aquest camp amb el suport i la defensa dels drets civils, especialment el dret a la intimitat reconegut a l’article 18.4 de la Constitució, és a dir, donar suport a la inevitable policia internacional europea i la policia en aquest camp. Cooperació judicial, María Jesús Montero (Maria Jesús Montero), i inclosa al document de referència del Consell de Ministres.

Llei de protecció de dades

El govern ha traslladat el projecte de llei a la Cambra de Governadors, sol·licitant al Parlament aprovar els procediments d’emergència previstos a l’article 93.1 del Reglament de l’Assemblea Parlamentària i l’article 133.1 del Reglament del Senat per al tràmit parlamentari . El projecte de llei inclou sancions específiques per als que incompleixin els seus preceptes, podent incórrer en infraccions de diversos graus i imposar multes de 6.000 a 240.000 euros. Quan l’autoritat administrativa va proposar l’avantprojecte de llei, va defensar la necessitat d’establir un marc regulador nacional per al tractament de dades personals per part de les autoritats competents rellevants (principalment les autoritats policials, tributàries i judicials) en la prevenció, la persecució i la persecució de delictes.

TRANSPOSICIÓ DE DIRECTIVA EUROPEA

El projecte de llei consta de 61 clàusules, dividides en 8 capítols, 2 clàusules addicionals i 11 clàusules finals, que constitueixen el marc de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016. El “Paquet de Protecció de Dades” promogut per la Comissió Europea té com a objectiu protegir les persones físiques en el tractament de dades personals i la seva lliure circulació. El govern va emfatitzar: “Davant les demores acumulades, quan el Consell de Ministres va revisar la primera ronda de l’esborrany el 10 de març del 2020, van acordar tràmits administratius urgents perquè els informes obligatoris es puguin recol·lectar ràpidament”.

Aquests informes són elaborats pel Ministeri de Justícia, el Ministeri d’Hisenda, el Ministeri d’Economia i Transformació Digital, el Ministeri de Política Territorial i Funcions Públiques, el Ministeri de Defensa Nacional, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Immigració, el Ministeri d’Afers Socials i l’Agenda 2030 i Ministeri de Treball i Socioeconomia Presentats pel Ministeri. El Consell General del Poder Judicial, el Consell d’Hisenda, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència Basca de Protecció de Dades, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, el Departament de Seguretat Pública del Govern Basc i el Ministeri de l’Interior de la Generalitat de Catalunya, la policia i la policia civil, i la secretaria general d’institucions penitenciàries.

Article original: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-gobierno-aprueba-la-ley-de-proteccion-de-datos-en-investigaciones-penales-que-preve-sanciones-de-hasta -240-000-euros/

Detectius Privats a Barcelona i resta de Catalunya