Detectius Privats a Osona

Què pot fer per tu un detectiu privat a Osona?

Pot semblar una pregunta simple, però la veritat que amaga molt més del que t’imagines. Els detectius som part fonamental d’aquesta societat ja que investiguem i oferim proves per a tots aquests assumptes que CCFF de seguretat de l’estat no són capaços d’oferir. No perquè no siguin vàlids. Tenim els millors agents d’Europa des del meu parer, però la Llei no els permet aquesta investigació en l’àmbit privat i és en aquell moment quan cal contractar un detectiu privat a Osona. Sempre degudament habilitat pel Ministeri de lInterior.

Què significa detectiu privat habilitat ?

A tot el territori els detectius privats han de tenir una habilitació de la Policia Nacional i el Ministeri de l’interior que és la que garanteix que aquest investigador privat està complint amb la legislació vigent. Llei de Seguretat Privada 05/2014 i que compleix els requisits tipificats en aquesta per poder exercir de Detectiu . Un professional de la investigació privada ha hagut de titular-se a la Universitat de dret ja que tota actuació s’ha de fonamentar en la protecció de, valgui la redundància, els drets fonamentals de l’investigat i els interessos legítims del contractant.

Quins serveis de recerca ofereix a Osona un detectiu privat?

Els serveis dels investigadors privats són molt amplis i comprenen un ventall enorme que intenten donar solució i aportar llum a tots els conflictes o interessos de l’àmbit privat de les persones físiques i jurídiques, és a dir, particulars i empreses o autònoms.

Cadascú té la seva casuística particular i cal esmicolar de manera individual quin àmbit d’actuació correspon cada cas i preparar l’estratègia de manera clara, específica i que aporti el millor servei i les millors solucions als problemes i dubtes de cada client .

Detectius privats a Osona per a les empreses.

En el món empresarial, comercial i de l’autònom els casos que passen per les agències de detectius privats a Osona són incomptables. Des de conflictes laborals amb treballadors que fingeixen les baixes, que són deslleials, que puguin fer furts. Passant per la protecció de marca, la fugida d’informació, el compliance, la duplicitat de llocs de treball… anàlisi de mercats i de la competència… se li poden acudir milers d’assumptes. Però de vegades els importants són els que ni se li acudeixen i per això, se’ls desprotegeix i pateixen més atacs i produeixen més pèrdues.

Quins problemes sol ser el demanat a un investigador privat a Osona per part d’un particular?

En el cas dels particulars, tots els assumptes solen estar relacionats amb la família o les relacions personals. Molt típic és a dir: contractaré un detectiu privat a Osona per a infidelitat. I efectivament aquest servei és molt recurrent. Però també podem ajudar en seguiments per a casos de custòdia de menors, incompliment del conveni regulador, possibles temes d’alcoholisme, de drogoaddicció, ludopaties… protecció del menor davant de casos de billing…

Quina relació hi ha entre l’ advocat i el detectiu?

Depèn molt del tipus de recerca i si aquesta pretén tenir conseqüències legals. Però jo sempre dic que és fonamental. Al final en cas de conflicte legal, és l’advocat qui planteja l’estratègia i defensarà el cas, i nosaltres només som una eina per aconseguir les proves necessàries que el consideri per aportar a judici. Si que és veritat que amb la nostra experiència podem aconsellar i orientar però és qui defineix el cas i qui no ha de guiar les seves necessitats.