Drogadicció Detectius Privats

Com descobrir si un problema de Droga (drogadicció) i addicció?

Saps que hi ha molts problemes relacionats amb les drogues.

Aquests problemes es poden trobar en l’àmbit familiar, l’àmbit laboral o fins i tot de vegades se solapen els dos àmbits.

El principal problema és lògicament la salut física i mental de la persona que està consumint drogues. Això és indiscutible, però després apareix un problema que arrossega tota la família des d’altres francs, i és el problema econòmic, conductual i fins i tot acabar amb conseqüències legals.