Detectius privats a l’Àmbit Civil

Tens un problema en l’ àmbit civil i no saps si un detectiu privat et pot ajudar?

Aquí trobaràs tota la informació sobre la figura del detectiu privat a les investigacions d’àmbit civil

La figura del detectiu privat és molt controvertida, especialment per culpa de les sèries, pel·lícules i novel·les, però sobretot pel sensacionalisme que aquesta professió aixeca i comporta. Tothom sent algun tipus de curiositat o morbositat per la professió i al cap es comencen a barrejar diversos aspectes entre creença popular, llegenda urbana i la mateixa maldat de l’ésser humà.

Però res més lluny de la realitat. La professió de detectiu privat és una professió totalment legal, amb una llei pròpia que garanteix la intimitat tant del contractant com de l’investigat i dóna seguretat jurídica a qui necessiti contractar els serveis d’un detectiu.

I és que realment som uns professionals que estem a la societat per ajudar-la i donar eines legals a qui se senti en la necessitat d’esbrinar algun tipus d’informació per a la qual estigui legitimat conèixer.

Els cossos i les forces de seguretat de l’Estat estan per perseguir delictes principalment i tot el que afecti l’àmbit privat i civil és totalment ignorat. D’aquesta manera, el ciutadà es troba davant la necessitat imperiosa d’aconseguir una informació i davant la impossibilitat de fer-ho.

És per això que gràcies a la Llei de seguretat privada l’estat delega certes funcions a empreses privades, valgui la redundància. Mitjançant aquesta delegació els detectius privats tenim una habilitació concedida pel Ministeri d’Interior i la Policia Nacional que ens permet de manera exclusiva i excloent poder fer aquestes investigacions que l’estat no farà.

Però això no ens autoritza a investigar qualsevol assumpte, no!

El demandant de la investigació ha de tenir algun tipus de vincle personal o professional amb l’investigat, ha d’existir una justificació legitima perquè es faci la investigació i aquesta investigació sempre haurà d’anar acompanyada d’un contracte de servei que justifiqui la contractació.

A Investicat detective privat estem habilitats amb la llicència 2784 i ens assegurem que es compleixi la Llei en aquest sentit. NO agafem qualsevol investigació injustificada i així donem garanties al sol·licitant que la seva investigació si és acceptada serà perquè ho pot ser i no es trobarà amb cap problema legal per haver-la realitzat.

Per això és tan important que en el moment de contractar un detectiu aquest s’identifiqui amb la seva Llicència o TIP i si és un detectiu de Catalunya, amb el seu carnet de col·legiat ja que és de col·legiació obligada aquesta professió en aquesta Comunitat autònoma.