Com contractar un detectiu privat?

Contacta amb Nosaltres

Com Contractar un detectiu privat

Quins passos seguir per contractar un detectiu privat habilitat i professional?

Deixa que et digui alguna cosa que segur no saps (sarcasme inclòs): Els serveis de recerca privada i la contractació de detectius privats no és una cosa que un faci tots els dies oi?

Segur que tens moltíssims dubtes sobre això. I això és degut a la quantitat de desinformació que reps al cap del dia sobre aquesta professió.

A continuació t’explicaré de manera molt clara i esquemàtica com contractar un detectiu privat a Barcelona

Concertar una reunió personal

Aquest és el primer pas per anar començar en el bon camí. En aquesta reunió podràs tenir davant qui possiblement acabis contractant. Un tu a tu sempre és imprescindible per a qualsevol tipus de relació i més si es tracta d’una persona a qui confiaràs un problema i certa informació personal i de tercers que és molt sensible i delicada.

És important que tingui relativament clar el problema que té per poder rebre el millor assessorament per part de INVESTICAT DETECTIVES PRIVAT en cas de ser nosaltres en qui confiï.

Presentació de la Targeta Identificativa Professional (TIP)

Exigiu sempre que el detectiu privat amb què voleu tractar us ensenyi el vostre TIP. A Espanya els detectius privats estem habilitats pel Ministeri d’Interior i la Policia Nacional i subjectes a la regulació de la Llei de seguretat privada.

Ningú més no pot investigar i en cas de no tenir-la o negar-se a ensenyar-la, el millor que pots fer és suspendre immediatament la reunió i comunicar a la policia que has estat víctima d’un intent de frau.

Que es la TIP? Tarjeta de identificación profesional
La Tip és la targeta d’identificació professional dels Detectius Privats

Exposició del cas

Exposa clarament i de manera tan concisa com sigui possible el teu problema o cas. Deixa’t guiar pel professional amb les seves preguntes i que cap et sorprengui. Sabem perfectament que és i que no és important i moltes vegades preguntes que semblen irrellevants o fins i tot ridícules als detectius privats ens donen moltíssima informació.

Un cop recopilada tota la informació procedim a fer-ne un estudi per poder preparar un pla d’actuació i assegurar-nos que l’operació sigui el més eficaç possible.

Anàlisi del cas

En aquest punt oferim l’operativa a seguir per a la millor resolució del cas i expliquem al client els passos que cal seguir i quins resultats esperem tenir

Presentació del pressupost

Amb el coneixement de lestratègia a seguir se li ofereix al client el preu del servei. En el quedarà reflectit els mitjans a utilitzar, els recursos de l’empresa que es posaran al camp, tant humans com a tècnics i el temps estimat de resolució

Acceptació del pressupost

Un cop llegit i acceptat el pressupost es procedirà a fer el següent pas

Signatura de contracte

En aquest contracte haurà d’aparèixer, el nom, cognoms i DNI o NIE de la persona que signa. En cas de fer-ho representant una empresa o societat, el nom d’aquesta, el CIF i el càrrec que exerceix en aquesta empresa. El nom de la persona investigada i la causa legítima que existeix per poder demanar que es realitzi aquesta investigació

Inici de la investigació

En aquest punt destinem els recursos adequats per començar la investigació i poder demanar totes les proves necessàries per a la bona fi d’aquesta

Finalització de la investigació

Es dóna per finalitzada la investigació quan s’acaba la recol·lecció de les proves, encara que això no vol dir que el cas estigui tancat, ara es procedirà a l’anàlisi de totes les proves i així arribar a les conclusions adequades.

Anàlisi de les proves

Un cop recopilades les proves comencem l’anàlisi per poder oferir de la manera més clara i concisa possible un informe que serveixi al nostre client pel cas que ens va presentar.

Redacció de l'informe

La presentació de tot allò que s’ha esdevingut i recopilat, les proves en general, són redactades i documentades en un informe final que es lliurarà al nostre client

Lliurament de l'informe

La veritat és que a part de la còpia en mà, també es lliura un informe en format PDF, xifrat i sense permisos de modificació ni còpia perquè el nostre client ho tingui també en format digital.

No fer públic ni difondre en xarxes socials el resultat de la investigació o part. Només com a ús privat o judicial.

Ratificació en judici de ser necessari

Molts dels nostres informes acaben en un procés judicial on és part important la nostra declaració per a la ratificació de l’informe elaborat.

Evitar el màxim possible que la part contrària sàpiga que hi ha un informe d’un detectiu privat per sorprendre al judici.

Comparte con quien pueda necesitarle

Com Contractar un detectiu privat