Aconsegueix les proves d’una BAIXA LABORAL FINGIDA i impedeix que et segueixin enganyant

Què cal fer quan un empleat t’enganya durant una baixa laboral?

És molt habitual que treballadors conflictius abusin dels drets que els dóna la llei, la Seguretat Social i les MÚTUES i fingeixin baixes laborals per deixar de treballar i perjudicar l’empresa.

Segur que et trobes en aquesta situació en què has de seguir pagant a un treballador que fingeix la baixa . A més del perjudici econòmic que et suposa de per si haver de seguir pagant-lo també hauràs de haver contractat algú més, canviar el quadrant per cobrir la seva Incapacitat temporal o en el pitjor dels casos també s’haurà vist afectada la teva producció.

Informe baixa laboral

Imagina que pots tenir l’informe d’un detectiu privat en què quedi demostrat que aquest treballador està fent la baixa laboral i poder prendre les mesures disciplinàries adequades als teus interessos amb totes les garanties.

Deixa d’imaginar i truca’ns. Perquè som especialistes en aquest tipus de recerca i pots obtenir les proves de manera ràpida i fàcil.

  • Seguiment de l’investigat
  • Enregistrament de lactivitat incompatible amb el motiu de la baixa laboral.
  • Redacció de l’informe amb tots els detalls dels horaris i activitats
  • Adjunt de fotografies i vídeos amb les proves.
  • Ratificació en judici per part del detectiu privat encarregat del seguiment a seu judicial

Com obtenir les proves d’una baixa laboral fingida ?

L’única manera legal de poder aconseguir proves sobre la falsedat d’una baixa laboral fingida és contractant un detectiu privat per investigar baixa laboral

És molt habitual que a l’àmbit laboral un empleat deslleial fingi una baixa.

Aquestes falses baixes produeixen un perjudici enorme a l’empresa o contractant de l’empleat deshonest.

Des d’un cost econòmic que de vegades pot ser problemàtic a l’hora de fer front a aquesta despesa, com ara d’operativa, organització, producció i fins i tot conflictes interins amb altres treballadors.

La pregunta que sempre ens fa un empresari o un autònom que es troba amb el problema de tenir un treballador de baixa per incapacitat temporal és la següent:

Es pot acomiadar un treballador perquè està fingint una baixa?

Partim de la base que sempre es pot acomiadar un treballador si així es considera necessari.

El problema rau en si aquest acomiadament és procedent o improcedent i les conseqüències legals i econòmiques que això comporta.

Aquí el que ens importa més és si l’empresari pot acomiadar de manera procedent aportant les proves d’un detectiu privat; i la resposta és si.

Baixa Laboral Fingida Detectius privats

Amb l’informe d’un investigador privat en què quedi plasmat que el treballador està fent activitats incompatibles amb el motiu de baixa que al·lega o si està treballant en una altra activitat durant el període de baixa laboral.

Aquesta és raó suficient per procedir a un acomiadament procedent per fingir la baixa laboral.

Una altra cosa és que el treballador entengui o no vulgui acceptar el motiu de l’acomiadament i això iniciï un procediment legal que pugui acabar en judici, moment en què la nostra agència de detectius privats INVESTICAT acudiria a judici a ratificar l’informe utilitzat per justificar l’acomiadament i exposar davant de les preguntes dels advocats i del jutge les proves que l’informe conté i ratificar d’aquesta manera aquest expedient.

FAQS o Preguntes Freqüents

No només es pot contractar, sinó que és pràcticament necessari. L’investigador privat és l’únic habilitat per poder fer aquesta mena d’investigacions i és l’únic que pot aportar aquestes proves en un judici. Qualsevol altra prova que comporti una investigació i no hagi estat realitzada per detectius especialitzats podrà declarar-se nul·la i ser totalment infructuosa

S’entén per acomiadament improcedent és la decisió presa de forma unilateral per part de l’ocupador de rescindir la relació laboral, independentment de les raons o els requisits exigits per l’ordenament jurídic vigent. Per ser qualificat d’inadmissible, l’acomiadament ha de ser impugnat davant l’ordre social per part del treballador acomiadat. Les conseqüències d’un acomiadament improcedent poden ser el pagament d’una indemnització per acomiadament o reingrés a l’empresa.

L’acomiadament improcedent és el que es qualifica com a tal a la seu judicial.

Per tant, l’acomiadament s’ha d’impugnar perquè un jutge li atorgui aquesta naturalesa. Per això, el treballador haurà d’acudir a l’ordre social en un termini de 20 dies hàbils des de la data d’efectes de l’acomiadament.

La prova d’un Detectiu serà fonamental perquè el treballador decideixi impugnar-lo.

L’acomiadament adequat o prcedent és un tipus d’acomiadament en què l’ocupador dóna per acabada unilateralment la relació laboral, s’atén la llei i compleix els motius i els requisits legals. Aquest concepte contrasta amb l’acomiadament improcedent o nul L’acomiadament improcedent i l’acomiadament nul són acomiadaments que no compleixen la llei, per exemple, acomiadament improcedent o acomiadament discriminatori.

En l’àmbit de la impugnació d’acomiadament per la seva procedència, el jutge és qui decideix l’origen de l’acomiadament.

Això passa quan els treballadors acudeixen als tribunals per impugnar l’acomiadament. Si l’ocupador prova que hi ha una raó legítima per acomiadar el treballador, el jutge ha de decidir si la decisió és apropiada. Els procediments a seguir estan continguts a la » Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .».