Una agència de Detectius pot investigar l’Absentisme Laboral?

La resposta és si. ROTUNDAMENT SI.

Tota relació contractual laboral exigeix una sèrie d’obligacions per totes dues parts i també, lògicament, una sèrie de drets. L’empresari, autònom o societat que tingui contractada un altre per treballar té dret a investigar aquesta persona, sempre que hi hagi causes suficients i justificades, per poder esbrinar o demostrar si s’està absentant del seu lloc de treball o de les seves obligacions de manera justificada certa i veraç.

Què s’entén per absentisme laboral?

Segons la WIKIPÈDIA : L’ absentisme laboral és tota aquella absència o abandonament del lloc de treball i dels deures annexos a aquest, incomplint les condicions estables en el contracte de treball. i també pot ser definit com tota absència duna persona del seu lloc de treball, en hores que corresponguin a un dia laborable, dins de la jornada legal de treball.

Més vulgarment i perquè tots ens entenguem: No anar a treballar per la cara, o estar “treballant” sense complir les obligacions que comporta el nostre lloc.

Quants tipus d’absentisme laboral hi ha?

Principalment i els més importants són tres. Aquests engloben el 99,9% dels casos d’absentisme:

L’absentisme laboral justificat o previsible
L’Absentisme Laboral Sense Justificació o Imprevisible
L’absentisme presencial

Justificat o previsible

Aquest tipus a primera vista sembla molt simple i bàsic: un treballador presenta un motiu justificat i s’absté d’anar a treballar. Però amaga un perill enorme… i si aquest motiu és fals?

És molt habitual que es produeixi aquest tipus d’engany cap a les empreses i descobrir aquesta mentida i poder aportar proves per a la sanció corresponent és fonamental perquè no és indispensable a l’hora de poder actuar en conseqüència. La figura de l’ informe d’un detectiu privat en què es documenti l’activitat incompatible amb el motiu de la justificació presentada ajudarà a cobrir-se legalment davant de qualsevol acció legal que l’empleat pogués intentar prendre.

Dins d’aquestes justificacions, sobre les quals es pot actuar són: Malalties comunes amb baixa laboral d’incapacitat temporal i accidents de treball que s’aprofiten per allargar la baixa exagerant les conseqüències físiques o mentals. Altres, com assumptes personals o permisos legals retribuïts, no són investigables.

Injustificat o imprevisible

Aquí s?obre un altre ventall molt ampli d?activitats i accions investigables. A més, com que no són previsibles, requereixen una investigació més profunda. Solen passar sobretot en els empleats que tenen facilitats per entrar i sortir del lloc de treball, que teletreballen, o que el seu lloc de treball no requereix un lloc físic constant com seria el cas d’un comercial o un supervisor de zona, transportistes. ..

Presencial

El fet que l’empleat treballi és una forma d’absència, però part del temps es dedica a activitats no laborals.

SÓC DETECTIU PRIVAT

I ajudo les empreses i particulars a aconseguir les proves que necessiten Vols saber com?

    Investicat Detectiu privat

    Pots consultar-me qualsevol dubte sobre com un detectiu privat et pot ajudar si creus que tens un problema d’absentisme laboral injustificat.