Què pot fer per tu un detectiu privat per a la teva empresa?

Has Buscat: “detectiu privat empresa”

Els investigadors privats són la solució per a les empreses per resoldre tots aquests problemes que requereixen una eina extra i efectiva.

Hi ha una infinitat de serveis en què com a Agència de Detectius privats podem ajudar a la teva empresa

Les Baixes Laborals Fingides i la seva investigació per detectius privats

Els serveis de detecció de les Baixes Laborals Fingides per part de detectius privats són els més sol·licitats per empreses, autònoms i mútues.

La Detecció i Prevenció de Furt Intern i la seva investigació per un detectiu privat ( Acomiadament Procedent )

la contractació de detectius privats per a la detecció de furts interns és cada cop més habitual. El Nou reglament de Protecció de Dades i la protecció de la intimitat dels treballadors fa que aquestes investigacions hagin de fer-se per professionals que sàpiguen jugar dins del marc legal i facin aconsegueixin les proves de manera proporcional, idònia, necessària i raonable com indica el Tribunal Constitucional

La Competència Deslleial i com un investigador privat et pot ajudar

La competència deslleial és un dels problemes que més minva els negocis amb infinitat de males praxis i accions confuses que cal detectar i provar… Els investigadors de Investicat detectius Privats t’ajudarem a identificar-les.

Fuites d’informació i el paper dels investigadors privats en la seva detecció

La fugida d’informació és comesa per un empleat per treure rèdits econòmics o motivat per les ganes de fer mal a l’empresa. També és habitual l’espionatge industrial i moltes vegades van agafades de la mà. La investigació d’un detectiu privat és fonamental per a la detecció d’aquestes fugides i aportar proves als processos judicials que pretenguin iniciar-se

Contraespionatge Industrial , un problema per als quals un despatx de detectius privats té solució

Obtenció de Proves a Estafes i Fraus i de quina manera un investigador especialitzat les pot aconseguir.

Les estafes i fraus són delictes perseguibles d’ofici per les FFCC de seguretat de l’Estat. Tot i així en determinades circumstàncies especifiques, la tasca dels detectius privat pot ajudar-te a aconseguir aquests indicis i proves que podràs presentar a la Policia Nacional perquè investigui més profundament.

Com pot un detectiu ajudar-te amb el Barrido i Detecció d’Escoltes Telefòniques i Micros

Investicat Detectius privats realitza Controls Especials . Vols saber com et pot ser d’utilitat?

Informes prelaborals/comercials/financers . El BackGround Check que un sol els detectius et poden oferir

Investigació de negocis simulats , proves i informes que només una els Detectius pot aconseguir legalment.

Localització de béns desapareguts. Una investigació per un detectiu o investigador privat pot ajudar-te a recuperar-los