Modificació de Conveni Regulador

Aconseguim les proves per a la modificació del Conveni Regulador Informe amb validesa judicial.
Detectius Privats especialistes en modificació del Conveni Regulador

ACONSEGUEIX LES PROVES PER MODIFICAR AL TEU FAVOR EL CONVENI REGULADOR

En què pot ajudar-te un detectiu privat respecte a la modificació de mesures del conveni regulador ? Aquesta pregunta és de les més habituals que ens fan quan ens fan una consulta sobre aquest tema.

A continuació et donarem tota la informació necessària sobre això perquè aconsegueixis les proves que necessites .

Qualsevol consulta la pots fer mitjançant correu electrònic: contacto@investicat.com o trucant-nos al Telf. 669 736 595

Quan un matrimoni se separa o divorcia es pacta de mutu acord les conseqüències patrimonials i personals i es plasmen en un document de compliment obligat una vegada el matrimoni s’ha trencat. Aquest document és el CONVENI REGULADOR . El fet de la seva obligació de compliment és el que fa que el contingut d’aquest conveni sigui molt important. Com que les conseqüències que aquest document tindrà seran a llarg termini i afectaran importants drets i obligacions, és realment necessari que el redacti un advocat especialitzat en divorcis.

Al Codi Civil s’atorga als cònjuges la capacitat de regular els efectes de la seva separació o divorci. Per això, exigeix que aquests siguin encomanats a un acord regulatori (CONVENI REGULADOR) acordat mútuament i per ambdues parts. Aquest conveni ha de ser aprovat per un jutge. Així doncs, està subjecte a un control que pretén salvaguardar:

Els drets dels dos cònjuges . Per tant, en absència d’un acord, el jutge serà qui dicti el conveni i sempre serà sens perjudici de cap de les parts.

Els drets dels menors . Si la parella tingués fills en comú menors d’edat o amb alguna incapacitat, la fiscalia ha d’intervenir en la separació. El fiscal protegirà els interessos dels menors, i els interessos dels menors han de ser superiors als dels pares.

En redactar i aprovar judicialment el conveni regulador, es van considerar les circumstàncies personals i patrimonials de cadascun dels conjugues. L’ideal seria, a més, poder anticipar-nos a les circumstàncies que en el futur poguessin variar i així preveure-la. Però com normalment no és així, quan arriba el moment, una de les parts intenta amagar la seva situació personal o patrimonial perquè l’altra part no se n’assabenti i no sortir perjudicat en la modificació del conveni regulador degut a aquests canvis substancials a la seva vida. Així doncs, si es produeix un canvi important en la situació personal i/o econòmica de qualsevol de les parts i no està estipulat a l’acord reglamentari, es pot sol·licitar la modificació de les mesures i és aquí on la figura del detectiu privat és fonamental i necessària per a l’aportació de proves que ajudin el jutge a decidir si aquesta modificació és necessària o no.

  • Un cop aprovat el conveni, hi ha d’haver fets que canviïn les condicions personals o econòmiques que justifiquin la modificació de les mesures del conveni.
  • Independentment dels desitjos de les persones que sol·licitin el nou procediment, aquest ha de ser un canvi objectiu i significatiu.
  • Els canvis aprovats per la nova situació han de ser clars i afectar directament les mesures específiques que cal modificar.
  • A més a més, les noves circumstàncies que donen lloc a la sol·licitud de modificacions han de ser permanents, no temporals.
  • Els canvis no poden ser previsibles al moment de l’acord.
  • Des de l’aprovació del contracte de gestió fins a la revisió del contracte, han de transcórrer com a mínim sis mesos.

Els detectius privats podem aconseguir les proves per demostrar tots aquests canvis substancials i que intenten mantenir ocults. Des d’estar treballant en negre o declarant menys hores de les que realment es realitzen, fins a la convivència amb una altra persona, passant per un desinterès en la cura dels fills en els períodes de guarda i custòdia… infinitat de realitats que es poden treure a la llum amb l’informe d’un detectiu i la seva ratificació a la seu judicial

Contingut inspirat en: www.conceptosjuridicos.com i legal.elabogado.com