Investicat Detectius Privats A Mallorca

Com contractar un detectiu privat a Mallorca i Illes Balears?

Contractar un detectiu és molt més fàcil del que imagines i nosaltres t’orientarem i informarem en tot el que necessitis saber… i GRATIS.

Investicat és una agència de detectius privats que aterra a les Illes Balears per oferir els seus serveis a Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera.

Per això compta amb els millors detectius privats de les illes dipositant tota la confiança en l’experiència de CROMA DETECTIVES

Investicat Detectius Privats a illes balears

Què t'oferim com a investigadors privats?

Abans de contractar-nos t’oferim:

 • Assessorament gratuït . perquè tinguis tota la informació sobre els diversos serveis que oferim com a detectius.
 • Planificació del teu cas per oferir-te un pressupost ajustat a les teves necessitats en cas que al punt anterior t’hagi quedat tot clar
 • Contractar només si ho tens tot clar, perquè prenguis la decisió que més et satisfaci.
 • No adquirir cap compromís per preguntar . Només volem que no et quedis amb el dubte.

Segurament estàs buscant un investigador privat a Mallorca ja que és important aconseguir algun tipus d'informació i vols saber si la figura del detectiu privat pot donar-te...

Els casos més habituals que tractem a les nostres investigacions són:

 • Un empleat que fingeix la baixa laboral, és a dir, aquesta sense treballar per una falsa baixa laboral.
 • Algun problema amb la teva parella que pot estar sent-te infidel o no sent sincera del tot.
 • Algun membre de la teva família pot estar tenint problemes amb l’alcohol, drogues, joc o qualsevol altra addicció.
 • casos especials per saber si el teu fill o la teva filla està consumint algun tipus de droga o té problemes d’algun tipus.
 • Si les companyies dels menors bones companyies.
 • Està el teu fill o filla sent víctima de bulling ?

Encara que hi ha molts més problemes, aquests són els que conformen la majoria de les consultes sobre recerca

La investigació privada és fonamental per donar resposta a tots els dubtes a l’àmbit persona, familiar i econòmic que un pugui tenir.

És per això que recórrer a un detectiu privat és l’única manera d’aconseguir aquesta informació que de cap altra manera no seria capaç d’aconseguir. A més, la figura del detectiu privat és totalment legal a Espanya i ve regulada a la LLEI DE SEGURETAT PRIVADA 5/2014 publicada al BOE

El detective privado es legal en España
La figura del detective privado es legal en España y está regulada en la Ley de Seguridad Privada 5/2014

Quins serveis ofereix un detectiu privat?

Els serveis es divideixen principalment en 3 categories encara que en realitat, moltes vegades se solapen característiques.

Serveis de Recerca privada per a particulars a Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera

detective privado particular

Els serveis de detectius privats per a particulars a les Illes Balears es poden dividir fonamentalment en:

 • Assumptes de recerca de caràcter familiar.
 • Assumptes d’investigació privada de caràcter conjugal o de parella
 • Localització de persones o familiars desapareguts

Recerca Familiar per detectius privats a les Illes Balears

Infidelitat de parella, conjugue, nuvi o núvia…

detectives privados infidelidad en Baleares
Detectives Privados para infidelidad en Baleares

És important matisar perquè no totes les recerques d’infidelitat són iguals.

No és el mateix un matrimoni, en què es coneixen els horaris, que uns nuvis on ni conviuen i les entrades i sortides del domicili són menys conegudes. Només per comentar alguna de les diferències en els tipus d’ investigació privada d’infidelitats

.

Divorcis contenciosos

Divorcio Contencioso Detectives privados
Las investigaciones de detectives privados para Divorcios Contenciosos aportan las pruebas necesarias para conseguir una negociación favorable.

En aquestes investigacions, les proves són fonamentals per poder negociar i prendre decisions en el procés de divorci. Per exemple, les pensions compensatòries.

Alcoholisme, drogoaddicció, ludopatia i altres addiccions.

Un familiar que pateix alguna d’aquestes addicions pot portar una família a la ruïna, a nivell psicològic, personal i econòmic. També aquest tipus d’addiccions són utilitzats als contenciosos de família.

Si vols llegir més segueix aquest enllaç sobre Alcoholisme, drogoaddicció, ludopatia i altres addiccions. i detectius privats

Custòdia de menors

En l’àmbit de la custòdia de menors investigada per detectius privats, cal tenir en compte diversos aspectes. El més important, la custòdia a què es vol accedir. Hi ha 4 tipus de custòdia.

Guardia y custodia monoparental exclusiva (o individual)

La tutela tradicional o la custodia más común se atribuyen a uno de los padres. La custodia monoparental significa que uno de los progenitores será responsable del cuidado diario del o de los menores. El padre tutor mantendrá una mayor relación personal y emocional con el menor. En ausencia de un acuerdo de los padres aprobado por el juez, el padre tutor se atribuye al uso del hogar familiar.

Guarda y custodia compartida

Como bien comentamos con anterioridad, la custodia monoparental es la más habitual, aunque la compartida va tomando cada vez más fuerza. De este modo los progenitores se alternan de manera quincenal, mensual o trimestral la custodia de los menores. Teniendo tanto el padre como la madre la toma decisiones en igualdad de condiciones sobre el cuidado de sus hijos.

Guarda y custodia partida o distributiva

En el caso de que uno o más de los hijos quede al cargo de uno de los progenitores y el resto a cargo del otro progenitor es cuando se nos presenta una custodia partida o distributiva. 

Guarda y custodia atribuida a un tercero

Esta es la forma más extraordinaria de todas y se trata de una modalidad de guarda y custodia que se acordará siempre en interés del hijo menor y que tendrá que valorar muy bien el juez para tomar la decisión adecuada.